Marfil  nº 5
Marfil nº 5

Pavimentos // Terrazos // Interior // Grano Medio // 40x40

Blanco Grueso
Blanco Grueso

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Chino lavado // 40x40

Revuelto de Rojo
Revuelto de Rojo

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Chino lavado // 40x40

Revuelto Mengibar
Revuelto Mengibar

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Chino lavado // 40x40

Mengibar
Mengibar

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Chino lavado // 40x40

Punta de Diamante Gris
Punta de Diamante Gris

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Hidráulicos // 30x30 // 40x40

Pizarra Gris
Pizarra Gris

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Pétreos // 40x40

Cigarrillo Gris
Cigarrillo Gris

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Hidráulico // 30x30

9 Tacos gris
9 Tacos gris

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Hidráulicos // 30x30

Botón Rojo
Botón Rojo

Pavimentos // Terrazos // Exterior // Hidráulicos // 40x40

Gris 10 Tacos
Gris 10 Tacos

Pavimentos // Terrazos // Exterior //Acerados // Pulido // 40x40

Marfil 36 Tacos
Marfil 36 Tacos

Pavimentos // Terrazos // Exterior //Acerados // Pulido // 40x40

Rojo 36 Tacos
Rojo 36 Tacos

Pavimentos // Terrazos // Exterior //Acerados // Pulido // 40x40

Gris 36 Tacos
Gris 36 Tacos

Pavimentos // Terrazos // Exterior //Acerados // Pulido // 40x40

Loza de Barro Maquina
Loza de Barro Maquina

38x38 // 28,5x28,5

Loza de Barro Manual
Loza de Barro Manual

39x39 // 28,5x28,5